Inici / Assignatures i opcions pel curs 2016-17

Assignatures i opcions pel curs 2016-17

1r d'ESO

Llengua catalana, Llengua castellana, Anglès, Matemàtiques, Geografia i Història, Biologia i Geologia, Educació Física, Música, Educació plàstica, visual i audiovisual (escollir en català o anglès) i Religió o Valors ètics (escollir una).

2n d'ESO

Llengua catalana, Llengua castellana, Anglès, Matemàtiques, Geografia i Història, Física i Química, Educació Física, Tecnologies (escollir en català o anglès), Alemany o Música (escollir una) i Religió o Valors ètics (escollir una).
A més a més, comptam amb un curs de PMAR (Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment).

3r d'ESO

Llengua catalana, Llengua castellana, Anglès, Matemàtiques (orientades als ensenyaments acadèmics o als ensenyaments aplicats), Geografia i Història, Biologia i Geologia, Física i Química, Tecnologia II (escollir en català o anglès), Educació Física, Religió o Valors ètics (escollir una) i una específica (a triar entre Educació Plàstica, visual i audiovisual II, Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial i Segona llengua estrangera: Alemany).

A més a més, comptam amb un curs de PMAR (Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment).

4t d'ESO

Assignatures comunes: Llengua catalana, Llengua castellana, Anglès, Geografia i Història, Educació Física i Religió o Valors ètics (triar una).
A 4t d’ESO, amb l’objectiu de facilitar que l’alumnat pugui cursar les assignatures que millor s’orientin als seus estudis postobligatoris, donam a triar entre les següents opcions (amb les assignatures que s’expliciten):

  • Ensenyaments acadèmics – Ciències: Física i Química, Biologia i Geologia i Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics.
  • Ensenyaments acadèmics – Lletres: Llatí, Economia i Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics.
  • Ensenyaments aplicats: Tecnologia, Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial i Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats.

A més a més, tots els alumnes poden triar una específica entre les següents assignatures: Segona llengua estrangera: Alemany, Arts Escèniques i Dansa, Cultura Clàssica, Educació Plàstica, Visual i Audiovisual, Tecnologia i Filosofia.