Inici / Servei d’Orientació

Servei d’Orientació

El servei d´orientació, duit a terme pel Departament d’Orientació,  té per objecte col·laborar amb els pares i professors en el desenvolupament del procés educatiu dels alumnes.

És l’encarregat de facilitar la integració dels alumnes a la seva classe. Assessorar en el procés d’ensenyament dels alumnes amb necessitats educatives especials. Afavorir la promoció del nostre alumnat i l’orientació en els estudis posteriors.

El Departament d’Orientació està constituït per:

  • Professorat de l’especialitat de psicologia, pedagogia o psicopedagogia (orientador).
  • Professorat de l’àmbit sociolingüístic i de l’àmbit científicotecnològic.
  • Professorat de formació i orientació laboral (FOL).
  • Mestres de l’especialitat de Pedagogia terapèutica (PT), Audició i llenguatge (AL), i de suport de compensació de les desigualtats (AD).

 

Orientació:

Qui som? Què feim?
Elena Palou De Comasema i Darder Orientadora a 2n i 3r d’ESO, Diversificació Curricular i mòduls voluntaris.
Irene Carrasco/Laura Pérez Coordinadora del programa de mediació.
Silvia Campins Mas Orientadora a 1r i 2n d’ESO i CCFF de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.
Laura Bonache Núñez Orientadora a Batxillerat
Jonathan Bangueses Orientador Educació infantil i primària.
Biel Quirós Orientador de cicles de gestió administrativa i d’instal·lacions elèctriques i automàtiques

 

Mestres d’educació especial:

Qui som? Què feim?
Silvia Sillero López Suport de matemàtiques i socials a l’ESO i PT de referència a 3r d’ESO.
Carme Berga Dalmau PT a 1r cicle de primària
Aina Benítez Mas PT a 2n cicle de primària
Laura Bonache Núñez Suport de castellà a l’ESO i PT de referència a 4t d’ESO.
Marga Díez Forteza/Alicia López-Viota PT a 1r i 2n cicle de primària
Lluïsa Llinàs Camps/Manu Calleja Suport de català 2n F i D, 3r d’ESO i 4t ESO A, Suport de Naturals/F i Q 1r i 2n d’ESO, PT de referència a 1r d’ESO i ALTER
Marina Oliver Blanch PT a 1r cicle de prmiària
Biel Quirós Suport de Català a l’ESO i PT de referència a 2n d’ESO.
Paula Torrens Suport castellà i socials d’ESO. Suport de primer cicle d’EP. PT de referència de 1r ESO. PT projecte d’Altes Capacitats.
Caterina Jiménez PT d’educació Infantil i 1r cicle de primària

 

Mestres d’audició i llenguatge:

Qui som? Què feim?
Juana Pérez Elvira Mestra amb audició i llenguatge a 1r cicle d’EP
Constança Mesa Mestra amb audició i llenguatge a 1r i 2n cicle d’EP i ESO
Susana Mota Mestra d’audició i llenguatge 1r cicle EP

 

Atenció a la diversitat:

Qui som? Què feim?
Irene Carrasco/Laura Pérez Mestra d’Atenció a la diversitat a l’ESO.
Esther Morey Mestra d ‘ Atenció a la diversitat a Primària.

 

Docència: assignatures pròpies del departament (psicologia i PMAR).

Per accedir a la informació corresponent a les assignatures pròpies del departament d’orientació, accediu al següent enllaç.