Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes (IFC 21)

La darrera tecnologia al teu abast!

20161017_085145

 

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

 

CFveintidos DSC_8179

 

Requisits per accedir

Accés directe:

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o un nivell acadèmic superior.
 • Estar en possessió d’un títol de tècnic o tècnic auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el segon curs del BUP.

Accés mitjançant una prova:

 • Per a la resta (que no puguin accedir-hi directament), cal superar la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir, almenys, 17 anys complits el dia de la prova.

 

Sortides laborals

 • Tècnic/a instal·lador/a mantenidor/a d'equips informàtics
 • Tècnic/a de suport informàtic
 • Tècnic/a de xarxes de dades
 • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics
 • Comercial de microinformàtica
 • Operador/a de teleassistència
 • Operador/a de sistemes

 

Àmbit professional i de treballCFveintiuno

Empreses del sector de serveis que es dediquin a la comercialització, al muntatge i a la reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l'organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Accés a altres estudis

I si vols seguir estudiant amb aquesta titulació pots accedir a qualsevol de les modalitats de Batxillerat i als estudis corresponents de grau superior de cicles formatius, mitjançant la corresponent prova d’accés.

Mòduls professionals

Curs Mòdul Codi Hores anuals
1r Muntatge i manteniments d’equips 0221 235
Sistemes operatius monoestació 0222 155
Aplicacions ofimàtiques 0223 235
Xarxes locals 0223 235
Formació i orientació laboral 0229 90
2n Seguretat informàtica 0226 140
Serveis en xarxa 0227 170
Aplicacions web 0228 100
Sistemes operatius en xarxa 0224 180
Empresa i iniciativa emprenedora 0230 60
Formació en centres de treball 0231 400