Inici / Servei mèdic

Servei mèdic

metgessa3

El Col·legi cooperativa CIDE disposa d’un Servei Mèdic amb la presència duna metgessa, Lourdes Julbe, durant la major part de l’horari escolar.

L’actuació immediata d’un professional, en cas d’urgència, ens tranquil·litza a tots.

 

 

 

Quines són les funcions principals?

1) Assistència als alumnes en aquells accidents i incidències mèdiques que es produeixen durant l’horari escolar.metgessa2

2) Derivació, si fos necessari, d’accidents i incidències mèdiques als centres mèdics privats contemplats a l’assegurança mèdica de l’escola (enguany Clínica  Juaneda) i/o als hospitals públics si la urgència ho requerís.

3) Supervisió dels menús del menjador amb l’objectiu de garantir un menú variat i saludable i l’adaptació individual a aquells nins que tenen alguna intolerància/al·lèrgia alimentària i/o una altra problemàtica.

4) Promoció d’hàbits saludables i de l'educació emocional.

5) Seguiment de la informació mèdica dels alumnes que tenen una malaltia crònica.

6) Coordinació amb el Servei d’Orientació del CIDE de la Consulta Jove. Un servei que presta el personal del Centre de Salut de Son Serra-La Vileta.

7) Coordinació amb el 061 de la formació permanent dels treballadors del centre en prevenció d’accidents i primers auxilis.  I formació d’higiene alimentària al personal de cuina i menjador.

  • Primers auxilis.
  • Reanimació Cardiopulmonar Bàsica.
  • Convulsions.
  • Traumatismes.
  • Diabetis.
  • Al·lèrgies.

On puc trobar-lo?

El despatx mèdic es troba al passadís que hi ha entre el pati cobert i el camp de futbol, al costat de l’entrada a la Biblioteca.

Equipament del Servei Mèdic

El Servei Mèdic disposa de:

  • Farmaciola bàsica.
  • Material de primers auxilis.
  • Maletí d’oxigenoteràpia.
  • Desfibril·lador semiautomàtic.

Com s’actua quan es produeix un incident/accident?

El personal del centre rep formació periòdica en primers auxilis.

Quan es produeix un accident, i no es necessària la seva immobilització, s’acompanya l’al·lot al Servei Mèdic on es atès per la metgessa. Si es tracta d’incidències menors, els al·lots, prèvia informació als cuidadors i/o professors, van directament al Servei Mèdic on exposen el seu problema a la metgessa. Si es tracta d’un accident més greu, l’al·lot rep els primers auxilis per part del professor i/o cuidador fins a l’arribada de la metgessa.

Si fossen necessàries exploracions complementàries, punts de sutura i/o altra acció no urgent, i la situació general del nin és bona, es criden els pares per acompanyar-los a l’hospital. L’assegurança mèdica d’enguany té concertats la Clínica Juaneda. Independentment, els pares poden dur-lo a la seva assegurança privada o al centre públic que pertoqui.

Si la situació ho requereix, es criden els serveis d’ambulància per a la seva derivació a l’hospital i es comunica als pares.

Tenc un nin amb una malaltia crònica, què he de fer?

La primera passa és tenir un informe del metge especialista o pediatra del nin. Després demanar una reunió amb el tutor i la metgessa del centre per definir les pautes d’actuació.

El meu pediatra m'ha donat un xarop que s’ha de prendre el nin en horari escolar.

He d’informar el tutor a través de l’agenda i/o a l’entrada de classe (Infantil). Cal aportar la recepta mèdica, el medicament i les indicacions oportunes.

L’assegurança escolar.

L’assegurança escolar (amb la companyia MGS Seguros y Reaseguros, S. A) té, enguany, com a centre de referència la Clínica  Juaneda.

L’assegurança escolar cobreix els accidents que es produeixen durant l’horari escolar. També estan incloses les activitats extraescolars, les excursions, les acampades i els viatges organitzats pel Col·legi i l’assistència bàsica en viatges.

Per a més informació, aqui teniu la pòlissa d’assegurança actual dels alumnes en format PDF.