Inici / Educació Primària

Educació Primària

logo-extra-5

A l’Educació Primària continuam els processos que hem iniciat a Infantil i a més potenciam els hàbits de treball, la reflexió, autonomia personal, adquisició de valors, l’argumentació, la capacitat d’anàlisi, l’observació, la creativitat i el treball cooperatiu. D’aquesta manera ajudam al desenvolupament integral de l’alumne tant en l’aspecte cognitiu com en l’emocional.

Per tal d’aconseguir els nostres objectius, a cada classe, a més del tutor, participa un equip mutidisciplinar, amb un Servei d’Orientació propi del centre, per atendre la diversitat de les aules. La finalitat és reforçar i potenciar les capacitats de cadascun dels nostres alumnes.

 

1

 

Totes les aules de Primària compten amb una sessió setmanal de:

  • Desdoblament, on es treballa amb dos mestres a la vegada.
  • Expressió oral en llengua anglesa. (Conscients de la presència cada vegada més evident de l’ús de l’anglès, des de l’escola potenciam el seu aprenentatge. A més de les classes d’anglès hem introduït a tota Primària els auxiliars de conversa que treballen en grups més reduïts. També els nins tenen la possibilitat de practicar i aprendre anglès a través de les activitats extraescolars que oferim al CIDE com “Dramma club” i“English theatre”).

Les noves tecnologies també formen part de la vida diària dels nostres alumnes. I en aquesta etapa s’inicia la utilització de l’ordinador com a eina de suport educatiu. Els alumnes de 5è i 6è de Primària tenen ordinadors portàtils a l’aula.

aula primaria aula primaria 2
2

ACTIVITATS

Les sortides i visites culturals són important en  l’aprenentatge a Primària perquè ens serveixen per treballar coneixements i objectius didàctics d’una forma vivencial. Tenim cura especial per l’aprenentatge actiu, a prop de la realitat i de la natura i per això programam nombroses sortides relacionades principalment amb les àrees de les ciències. També al final de cada cicle organitzam estades de colònies que fomenten la interrelació entre els nostres alumnes fora de l’àmbit de l’escola.

Els alumnes poden gaudir d’una sèrie de tallers (de 12 a 13h) on els nins poden practicar l’esport i desenvolupar les seves facetes artístiques i completar la seva formació personal (Tallers de jocs, cançons i d’experiments, jocs preesportius, de raonament i llenguatge, de musicoteràpia i d’ordinador). A més a més oferim unes activitats extraescolars (de 13 a 14.30 h) on hi ha tota una sèrie d’activitats esportives (futbet, bàsquet, bàdminton, activitats lúdiques…) que es complementen amb altres com escacs, teatre, i informàtica entre d’altres.

4 tallers

El menjador (amb cuina i elaboració pròpia del menjar) està pensat com una aula més en la qual els nins aprenen els bons hàbits, l’autonomia i el saber estar a taula. Un dels objectius és ensenyar als nins a menjar de tot.

El CIDE compta, a més, amb un servei mèdic, amb una metgessa titulada per atendre les urgències que es puguin produir al centre educatiu. A més, s’encarrega de supervisar les necessitats dels alumnes que tenen prescrites una sèrie d’indicacions mèdiques (al·lèrgics, diabètics…), participa en l’elaboració  dels menús i fomenta la formació del professorat en prevenció d’accidents i primers auxilis.

Disposam de guarderia (de 7.30 a 9 h del matí i de 16.30 a 18 h) i de transport escolar que cobreix la ciutat de Palma.

pati primaria Transport