Inici / Història

Història

CIDE_MAYO_1968L’estiu de 1966 començava una aventura apassionant, el risc de la qual es difuminava per l’esperança. Els menys i els més joves contemplaven bocabadats com el poder creador de la il.lusió obrava el miracle. Uns ciments en camp obert eren l’auguri del primer edifici.

Naixeria el Centro Internacional de Educación (CIDE).

Es perseguia una triple finalitat: rompre amb la concentració urbana de col.legis, proporcionar als alumnes espais lliures i, en definitiva, omplir el buit d’una de les zones perifèriques.

Així, el CIDE ocupà part d´una finca rústica, Son Xigala, situada prop del casal de Son Rapinya, a uns quatre quilòmetres del centre de la ciutat.

D’entrada, es comanà el procés educatiu a qui lògicament corresponia: a la Comunitat Escolar, formada per alumnes, pares i professors.

Salvades les barreres cròniques, es pretenia aconseguir, mitjançant l´educació integral, persones intel.ligents, lliures i trascendents, coneixedores i responsables dels seus drets i dels seus deures.

cide (1)Amb un entregat material humà, es començà la tasca segons unes línies minuciosament i amorosament marcades, que provocarien sorpresa i incomprensió a individus i corporacions immerses en els sistemes tradicionals.

 

El 1967 s’optà per construir, com a estructura més adequada, la primera Cooperativa d’Ensenyament de la província, composta pel personal docent, l’administratiu i el de serveis.

El 1975, la visió de futur, manifestada ja en el repte d’una ubicació perifèrica, aconsellà implantar l’ensenyament mixt, agrupant al.lots i al.lotes en les mateixes aules.

Passats els anys, s’havien aixecat altres edificis, s’havien enriquit les importants instal.lacions esportives, se succeïen les promocions, es renovava la plantilla, tot sense menystenir mai els principis educatius que inspiraren la fundació.

Evidentment, el col.legi ha anat adaptant-se sense dificultat als diferents plans d’ensenyament, i, avui, amb la reforma vigent, està concertat en totes les seves etapes: Infantil, Primària, ESO, Cicles Formatius i Batxillerat.