Inici / Geografia i Història

Geografia i Història

Cap de departament: Joana M. Brunet

ESO:

Curs Assignatures  Professorat
1r ESO A i B Geografia i Història 1 Tià Vallbona
1r ESO C Ana Villatoro
1r ESO D i E Miquel A. Oliva
2n ESO A, B, C, D, E i F Geografia i Història 2 Puri Carrillo
3r ESO A, B, C i D Geografia i Història 3 Toni Bosch
3r ESO E Fernando Rotger
4t ESO A, C, D, E Geografia i Història 4 Joana M. Brunet
4t ESO B Ana Villatoro
4t ESO A, B, C, D, E Cultura clàssica Joana M. Brunet

Els àmbits corresponents al programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat (PMAR), es troben al següent enllaç.

Batxillerat:
Curs Assignatures  Professorat
1r Batx A i C Fonaments de l’Art I Joana M. Brunet
1r Batx A Història del Món contemporani Fernando Rotger
2n Batx A Història d’Espanya Puri Carrillo
2n Bat B i C Fernando Rotger
2n Batx A i C Geografia d’Espanya Toni Bosch
2n Batx A i C Història de l’Art Joana M. Brunet

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació):

Cursos PT (professorat de pedagogia terapèutica)
1r ESO A i B Silvia Sillero
1r ESO C, D i E Paula Torrens