<div class="entry"> <strong>Cap de departament:</strong> Elena Palou <strong>PMAR (programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat):</strong> <table width="800"> <tbody> <tr> <td width="300"><strong>Curs</strong></td> <td width="200"><strong>Assignatures </strong></td> <td width="300"><strong>Professorat</strong></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2n ESO PMAR</td> <td><a href="http://test.cide.es/wp-content/uploads/2016/11/Programacio-1r-PMAR-Àmbit-CT.pdf">Àmbit Científic-Matemàtic</a></td> <td>Xisca Vindel</td> </tr> <tr> <td>Àmbit Lingüístic-Social</td> <td>Sebastià Vallbona</td> </tr> <tr> <td><a href="http://test.cide.es/wp-content/uploads/2016/10/Prog.-curta-PLASTICA-I-MUSICA-%C3%80mbit-Pr%C3%A0ctic-PMAR-2n-ESO_2016-17.pdf">Àmbit Pràctic</a></td> <td>Antonio Viamonte</td> </tr> <tr> <td><a href="http://test.cide.es/wp-content/uploads/2016/10/02Programació-Curta_Anglès_2n-ESO-2016-17.pdf">Àmbit Llengües estrangeres</a></td> <td>Bartomeu Amengual</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3r ESO PMAR</td> <td><a href="http://test.cide.es/wp-content/uploads/2016/11/Programacio-2n-PMAR-Àmbit-CT.pdf">Àmbit Científic-Matemàtic</a></td> <td>Jaume Llodrà</td> </tr> <tr> <td>Àmbit Lingüístic-Social</td> <td>Ana Villatoro</td> </tr> <tr> <td><a href="http://test.cide.es/wp-content/uploads/2016/11/ProgCurta_Ambit-Pràctic-PMAR-3r-ESO_2016-17.pdf">Àmbit Pràctic</a></td> <td>Eva Murillo</td> </tr> <tr> <td><a href="http://test.cide.es/wp-content/uploads/2016/10/programació-curta-anglès-3r-ESO-2016-2017.pdf">Àmbit Llengües estrangeres</a></td> <td>Neus Amengual</td> </tr> </tbody> </table> <strong>Batxillerat:</strong> <table width="800"> <tbody> <tr> <td width="300"><strong>Curs</strong></td> <td width="200"><strong>Assignatures </strong></td> <td width="300"><strong>Professorat</strong></td> </tr> <tr> <td>2n Batx</td> <td><a href="http://test.cide.es/wp-content/uploads/2015/11/programació-psicologia-curta.pdf">Psicologia</a></td> <td>Laura Bonache</td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; Per a obtenir més informació dels serveis oferits pel departament d'orientació, accediu al següent enllaç: <a href="http://test.cide.es/departament-dorientacio/">Servei d'Orientació</a> </div>