Inici / Ideari

Ideari

 

   
   

El nostre nou ideari és un camí, un referent a seguir per a tots els que formen part del CIDE: és tot allò que volem ser. Per aconseguir-ho és imprescindible tenir en compte les necessitats i els canvis de la societat actual. També és important comprendre el passat, present i futur del centre per innovar de manera coherent a la nostra escola. És aquest el motiu que va fer necessària la creació d’aquest nou ideari basat en cinc conceptes fonamentals.

Al CIDE volem ser una escola on tots hi cabem, evolucionam i aprenem. Per aquest motiu, hem de treballar per a formar persones que siguin autònomes i amb sentit crític, que siguin felices i que el seu vincle amb el CIDE perduri per a tota la vida. Consolidar una comunitat forta i arrelada formada per socis, treballadors, alumnes, pares i mares, tant actuals com antics, és un dels nostres principals objectius; tots plegats conformam la comunitat CIDE, amb la qual tots aprenem, ens divertim i maduram junts amb l’objectiu de fer d’aquest món, un món millor.

Objectius de l’ideari:

PERSONA:

La persona no és, es fa.

  • Contribuïm a fer persones des de l’exemple.
  • Treballam les quatre dimensions de la persona: psicològica (intel·ligència, sentiments i emocions), física (constitució física, fases del creixement i salut), moral (valors, projecte personal i sentit de la vida) i sociocultural (educació i família, relacions interpersonals i cultura i situació històrica).
  • Contribuïm al fet que la persona prengui consciència de si mateixa i a desenvolupar la seva pròpia identitat amb una moralitat equilibrada.
  • Cercam i utilitzam la informació per a la presa correcta de decisions.

 • Propiciam que es creïn vincles i afinitats amb la comunitat CIDE, per generar consciència col·lectiva que ens permeti viure en societat.
FELICITAT:

La felicitat no és, es treballa.

  • Treballam per satisfer els desitjos de benestar, la vinculació afectiva i el sentiment de progrés de les persones des de les vivències i els vincles afectius amb la comunitat, des del propi progrés personal i des de la consciència d’aquest progrés i dels vincles amb la comunitat per generar sentiment de benestar.

 • Treballam la maduració adequada de les quatre dimensions de la persona i l’ús adequat de la informació perquè pugui afrontar, amb el màxim de garanties, la presa de decisions, la frustració i els reptes de la vida.
COMUNITAT:

La comunitat no és, es fa i volem que en formis part.

 • La Comunitat CIDE està formada per totes les persones que tenguin o hagin tengut relació amb el CIDE.
 • Treballam per vincular la persona a la Comunitat CIDE i al seu projecte: desenvolupant cada una de les quatre dimensions de la persona fins a assolir el grau de maduració adequat; desenvolupant la seva consciència col·lectiva; creant vincles entre els membres de la comunitat que li generen el sentiment de pertinença i, pel fet de sentir-se útil, el de benestar; i trobant el seu espai dins la comunitat sense que perdi la seva pròpia identitat i moralitat.
 • Treballam la intel·ligència col·lectiva com a un dels nous valors del segle XXI.
 • La nostra estructura cooperativa permet donar resposta a les necessitats de la persona i de la comunitat.
 • Som i volem continuar sent una comunitat oberta i inclusiva.
 • Formam part de la Sectorial d’Ensenyament de la UCTAIB i defensam i treballam els seus trets d’identitat: aconfessionalitat; llengua catalana; aprenentatge d’altres llengües; creació artística; arrelament a la nostra cultura; família; medi ambient; inclusió de tots i totes; compromís amb l’èxit escolar i social; l’escola i el prestigi professional; formació permanent; gestió educativa eficaç i transparent; avaluació del centre educatiu; coordinació i comunicació; i integració de les TIC a les aules i al centre.
COHERÈNCIA I INNOVACIÓ:

Progressar i innovar sempre des de la coherència.

 • Treballam la intel·ligència col·lectiva de la comunitat i el concepte “coherència de gran grup”, ja que són necessaris si es vol innovar amb coherència.
 • Hem definit i treballam el concepte “Innovació coherent”.
 • Hem desenvolupat i continuam desenvolupant línies de treball dins la nostra cooperativa que ens permeten preparar els canvis des de la Innovació Coherent.
 • Sabem d’on venim, analitzam el present i, amb les nostres decisions, milloram el futur de la nostra comunitat.