Inici / Llengua Castellana

Llengua Castellana

Cap de departament: Trinidad Sbert

ESO:

Cursos Assignatures  Professorat
1r ESO A i B Lengua castellana y Literatura Cristina Pérez Nieto
1r ESO C, D i E María José Herrera Millán
2n ESO A, B i F Lengua castellana y Literatura Cristina Pérez Nieto
2n ESO C María José Herrera Millán
2n ESO D i E Sergio Baos Relucio
3r ESO A i B Lengua castellana y Literatura Bruno Vanrell Rodríguez
3r ESO C, D i E María José Herrera Millán
4t ESO A Lengua castellana y Literatura Cristina Pérez Nieto
4t ESO B, C, D i E David Ulloa Morey
4t ESO B i E Latín David Ulloa Morey
Els àmbits corresponents al programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat (PMAR), es troben al següent enllaç.

 

Batxillerat:
Cursos Assignatures  Professorat
1r Batx A Lengua castellana y Literatura David Ulloa Morey
1r Batx B i C Mª Trinidad Sbert Haro
1r Batx C Latín I Mª Trinidad Sbert Haro
2n Batx A, B i C Lengua castellana y Literatura Mª Trinidad Sbert Haro
2n Batx A i C Latín II Mª Trinidad Sbert Haro
PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació):
Cursos PT (professorat de pedagogia terapèutica)
1r ESO A, B, C i D Laura Bonache
1r ESO E Paula Torrens
2n ESO (tots els grups) Paula Torrens
3r ESO (tots els grups) Laura Bonache
4t ESO A Laura Bonache