Inici / Gestió Administrativa

Gestió Administrativa

CFonce Tècnic en gestió administrativa (ADG 21)

CIDE, núm. 1 en el rànking nacional d’empreses simulades

Realitzar activitats de suport administratiu a l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant a empreses públiques com privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant  la satisfacció del client i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

 

 

Requisits per accedir

Accés directe:

 • gestió administrativaTenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o un nivell acadèmic superior.
 • Estar en possessió d’un títol de tècnic o tècnic auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el segon curs del BUP.

Accés mitjançant una prova:

 • Per a la resta (que no puguin accedir-hi directament), cal superar la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir, almenys, 17 anys complits el dia de la prova.

Sortides laborals

 • Auxiliar administratiu
 • Ajudant d’oficines
 • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments
 • Administratiu comercial
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu de les administracions públiques
 • Recepcionista
 • Empleat d’atenció al client
 • Empleat de Tresoreria
 • Empleat de mitjans de pagament

Àmbit professional iDSC_8143 de treball

Exerceix la seva activitat tant en grans com en mitjanes empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment al sector serveis, així com a les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió d’aquestes empreses i institucions, prestant atenció als clients i ciutadans.

 Accés a altres estudis

I si vols seguir estudiant amb aquesta titulació pots accedir a qualsevol de les modalitats de Batxillerat i als estudis corresponents de grau superior de cicles formatius, mitjançant la corresponent prova d’accés.

Mòduls professionals

Curs Mòdul Codi Hores anuals
1r Comunicació empresarial i atenció al client  0437 160
Operacions administratives de compra-venda  0438 120
Empresa i administració  0439 100
Tractament informàtic de la informació  0440 230
 Tècnica comptable  0441 100
Anglès  0444 90
Formació i orientació laboral  0449 90
2n Operacions administratives de recursos humans  0442 150
Tractament de la documentació comptable  0443 150
Empresa a l’aula  0446 170
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria  0448 150
Formació a centres de treball  0451 400