Inici / Instal·lacions educatives

Instal·lacions educatives

Aules de música

Volem que a la nostra escola els al·lots aprenguin a estimar la música, és per això que tenim unes bones sales de música, insonoritzades i plenes d’instruments, i equipades amb material per poder fer audicions musicals. També les empram per fer activitats extraescolars com és el cor. Durant les hores no lectives són emprades pels professors de música de l’Escola de música Cide.

 

musica1 instal. educatives 4

Aula de dibuix i de volum

L’aula de dibuix és de recent construcció. Juntament amb l’aula de volum constitueix el lloc principal per fer classes als nostres alumnes que han triat l’opció de fer un batxillerat artístic. L’empren a les assignatures optatives d’ESO, com és el Taller d’Artesania, a les classes d’Educació Plàstica i a aquelles assignatures modals que marquen el batxillerat artístic com és el Dibuix Tècnic. Està equipada amb taules grans per a poder dibuixar millor i amb les noves tecnologies. És un aula amb molt de llum exterior i amb molt d’espai.
També l’empram per a la realització de cursos de formació pel professorat i per a la realització de reunions amb pares o amb el nostre professorat.

instal. educatives 7 instal. educatives 6
instal. educatives 5

Aula de psicomotricitat

Les sessions motrius es basen en el moviment corporal a través de jocs col·lectius. Es treballa el control en el moviment, la coordinació global i segmentària, l’equilibri, l’orientació en l’espai i en el temps, la lateralitat…

instal. educatives 1

instal. educatives 2

instal. educatives 3

Aules especialitzades

El CIDE ofereix formació professional de grau mitjà en les especialitats de Gestió Administrativa, Instal·lacions elèctriques i automàtiques i Sistemes microinformàtics i xarxes. Per aquest motiu disposa d’aules especialitzades per aquests graus. A la sala d’instal·lacions elèctriques i automàtiques els alumnes disposen de material necessari per fer pràctiques a l’hora de muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques, etc. A la de gestió administrativa tenen ordinadors i poden realitzar activitats de suport administratiu a l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, entre d’altres. I a la sala de sistemes microinformàtics també disposen d’ordinadors i de tot el necessari per instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns.

Aula instal·lacions elèctriques aula gestió administrativa
Sistemes microinformàtics 4 instal·lacions elèctriques aula

 

Laboratoris

Al CIDE disposam de laboratoris on posar en pràctica les ciències experimentals. Els alumnes tenen la possibilitat així de fer tot tipus d’experiments, reaccions químiques i anàlisis.

Laboratori laboratori
laboratori laboratori

  

Sala d´ordinadors

El nostre centre té dues aules d´ordinadors, que són emprades pels alumnes a diferents assignatures. Aquestes aules estan dotades d´ordinadors connectats a internet, una impressora, un escànner i un canó. També es té una pissarra digital portàtil per poder emprar-la indistintament dins les aules.

A part d´aquestes aules d´ordinadors tenim un conjunt d´aules taller que també estan dotades d´ordinadors (els laboratoris, el taller de tecnologia i les aules de formació professional).

 

instal. educatives 8

Teatre

Al centre també tenim un teatre que s’utilitza no només com a sala de teatre on els alumnes d’arts escèniques poden practicar el que aprenen a classe, sinó que també funciona com a sala de conferències, reunions i cursos.

teatre teatre

 

Biblioteca

La biblioteca de l’escola és el lloc on l’alumne en el seu temps lliure pot anar a llegir, estudiar o preparar treballs consultant llibres o internet. Tot això sempre amb l’acompanyament d’un professor que és allà per aconseguir la pau i tranquilitat que el lloc requereix, i atendre les necessitats dels diferents alumnes.

 

biblioteca1