Inici / Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Cap del departament: Malena Riudavets

Cursos Mòduls Professorat
1r IEA Automatismes industrials Llorenç Colom
Electrònica Llorenç Colom
Electrotècnia Sebas Aragonés
Instal·lacions elèctriques interiors Matíes Rebassa
Formació i orientació laboral Juan Miguel Miró
2n IEA Instal·lacions de distribució Llorenç Colom
Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis Malena Riudavets
Instal·lacions solars fotovoltaiques Malena Riudavets
Instal·lacions domòtiques Sebas Aragonés
Màquines elèctriques Sebas Aragonés
Empresa i iniciativa emprenedora Juan Miguel Miró
Formació en Centres de Treball (FCT) Llorenç Colom