Inici / Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE 21)

Adherits al programa formatiu Televés SkillsAlliance

Muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant la normativa i la reglamentació vigent, els protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i el respecte al medi ambient.

 

instalacions electriques                            televés

 

Requisits per accedir:

Accés directe:

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o un nivell acadèmic superior.
 • Estar en possessió d’un títol de tècnic o tècnic auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el segon curs del BUP.

Accés mitjançant una prova:

 • Per a la resta (que no puguin accedir-hi directament), cal superar la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir, almenys, 17 anys complits el dia de la prova.

 Sortides laborals

 • Instal·lador/a mantenidor/a electricista027web
 • Electricista de construcció
 • Electricista industrial
 • Electricista de manteniment
 • Instal·lador/a mantenidor/a de sistemes domòtics
 • Instal·lador/a mantenidor/a d’antenes
 • Instal·lador/a de telecomunicacions en edificis d’habitatges
 • Instal·lador/a mantenidor/a d’equips i instal·lacions telefòniques
 • Muntador/a d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva activitat en petites i mitjanes empreses, majoritàriament privades, dedicades al muntatge i al manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis, de màquines elèctriques, sistemes automatitzats, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics, bé per compte propi o aliè.

Accés a altres estudis

I si vols seguir estudiant amb aquesta titulació pots accedir a qualsevol de les modalitats de Batxillerat i als estudis corresponents de grau superior de cicles formatius, mitjançant la corresponent prova d’accés.

2 CFcinco

Mòduls professionals

Curs Mòdul Codi Hores anuals
1r Automatismes industrials 0232 295
Electrònica 0233 90
Electrotècnia 0234 190
Instal·lacions elèctriques interiors 0235 295
Formació i orientació laboral 0241 90
2n Instal·lacions de distribució 0236 130
Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis 0237 130
Instal·lacions solars fotovoltaiques 0239 60
Instal·lacions domòtiques 0238 130
Màquines elèctriques 0240 130
Empresa i iniciativa emprenedora 0242 60
Formació a centres de treball 0243 400